STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

зв'язатись

зв'язатись

Katedra stredoeurópskych štúdií
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta, Inštitút rusistiky, ukrajinistiky a slavistiky

Ulica 17. novembra č. 1
080 01 Prešov
www.ses.unipo.sk