Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Vitajte na našej novej webstránke!

Študijný program zameraný na krajiny V4 a V4+, ktorý podporil
International Visegrad Fund (Visegrad University Studies Grant No. 61200006).

Pre uchádzačov


Program sa orientuje na výučbu jazykov a kultúr krajín V4 a V4+ s dôrazom na poľštinu, ukrajinčinu, slovenčinu pre cudzincov, ale aj nemčinu, bieloruštinu, maďarčinu ako voliteľné jazyky. Všetky jazyky sa vyučujú od základov.