STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

Опис окремих модулів викладання на семестр

Опис окремих модулів викладання на семестр

Семестр 1, рік 1 (вересень - січень)

У першому семестрі основний акцент робиться на викладанні практичного курсу мови «А» (назва дисципліни «Заняття з лектором «А/1» зпольської aбо української мови), причому мова «А» виступає профілюючоюмовою  (її студенти обирають самі). Заняття забезпечуються іноземним лектором. До обов'язкових предметів належать традиційні філологічні т.зв. «​​вступні» дисципліни, як «Основи мовної комунікації (спілкування)» та «Oснови літературної комунікації (літературного зв’язку)», які орієнтують студентів у нових дискурсах читання і перекладу різних текстів та ознак різних культур. Стрижневою дисципліною є «Вступ до центральноєвропейських студій», якаспрямована  нависвітлення понять Центральна Європа, Вишеградська четвірка та Вишеградська четвірка плюс Україна з різних точок зору, як синхронного,  так і діахронного підходів,  передусім через читання есе та написання власних міркувань (творчих робіт-есе). Предмет «Історія Центральної Європи «1» розкриває питання історичного контексту, формування державності у країнах Вишеградської четвірки, починаючи з ІХ до ХVIII століття. Предмет читають викладачі кафедри історії. З цією дисципліною пов’язаний предмет «Центральноєвропейські літератури та культури «1», заснований на теорії культурних студій ареалу. Важливою початковою дисципліною є також «Геополітика Центральної Європи» з поточних питань "простору" Вишеградської четвірки та Вишеградської четвірки плюс України. Профіль першого семестру складають також вибіркові предмети – «Курси зі славістики» та «Творче письмо».

Семестр 2, рік 1 (лютий - вересень)

У другому семестрі продовжується практичний курс профілюючої мови «А», який доповнюється теоретичними знаннями з «Сучасної літературної мови «А/1». Водночас предмет «Вправи з мови» пропонує студентам вибір другої мови  - мови «Б» (українська/польська, угорська, німецька). Далі продовжуються лекції з дисциплін «Історія Центральної Європи «2» й «Центральноєвропейські літератури та культури «2», які у другому семестрі зосереджені на проблемі зародження та розвитку націоналізму в нашому культурному просторі. Новий предмет «Історія та культура німецькомовних земель» розширює тематику Центральної Європи і Вишеградської четвірки. Предмет забезпечують колеги з кафедри німецької мови. Раніше поставлені питання розглядаються у програмі в рамках дисципліни «Основи міжкультурної комунікації». Навпаки, прагматичний вимір має предмет «Основи маркетингового менеджменту», який забезпечують колеги з факультету менеджменту нашого університету. Предмет надасть студентам  уявлення про можливості транскордонного співробітництва, насамперед в межах Вишеградської четвірки.

Семестр 3, рік 2 (вересень - січень)

У цьому семестрі продовжуються лекції з обов’язкових дисциплін «Історія Центральної Європи «3» й «Центральноєвропейські літератури та культури «3», в яких основну увагу приділено питанням культурних та суспільних перипетій в нашому культурному просторі в ХХ столітті. Аналогічним чином в основі програми лежать й надалі  практичні курси з профілюючої мови «А», доповнені лекціями з сучасної літературної мови. Поглиблюється і розширюється практичний курс викладання другої мови  - мови «Б» (українська/польська, угорська, німецька). Це означає, що у третьому семестрі студенти паралельно і систематично вивчають уже дві мови Центральної Європи. Додатковими обов'язковими предметами виступають «Політологія», яка розглядає питання Великої четвірки та ЄС, й «Інтерпретація та переклад», який являє собою вступ до практики перекладу.

Семестр 4, рік 2 (лютий - вересень)

У цьому семестрі продовжуються заняття з лектором, вправи з мови та інші граматичні вправи з мови «А» й мови «Б» (польська, українська, угорська, німецька). До обов'язкових предметів належать «Центральноєвропейські літератури та культури «4», орієнтовані на сучасну літературу, тобто на актуальний статус культури та її відображення в країнах Великої четвірки. З цим предметом пов’язана дисципліна «Семінар з перекладу «А/1», а також «Центральноєвропейський кінофільм».  Ці предмети по-різному поглиблюють і розширюють рівень знань студентів. Важливими елементами, які допомагають студентам у практичному використанні накопичених знань і досвіду, є дисципліни «Основи зв'язків з громадськістю» та «Інформаційно-комунікаційні технології «1».

Семестр 5, рік 3 (вересень -  січень)

У другій половині структура програми підкреслює поглиблення мовної компетенції з мови «А» й «Б» (йдеться про широкий спектр вмінь і знань з усної та письмової комунікації, письмового та усного перекладу, польсько-словацької зіставної граматики тощо). Продовжуються лекції й практичні заняття з «традиційних» предметів, але спеціальність поширюється у двох напрямках: прагматичному (предмет «Туризм») та художньому (предмет «Центральноєвропейська ідентичність в галузі мистецтва»).

Семестр 6, рік 3 (лютий - вересень)

 

Останній семестр орієнується на предмети, які завершують й закріплюють підготовку з практики мовлення. Важливими тут є заключні тестування й оцінки, які стають вимогами до успішного складення державних екзаменів.  Вимагатимуться знання з мови «А» на рівні Б2“ європейського стандарту, з мови «Б» на рівні „A2“ європейського стандарту. Застосування знань студенти демонструють під час практики або семінарських занять з предмету «Аналіз текстів ЗМІ». Семестр закінчується державним екзаменом, який складається з трьох частин: «Центральноєвропейські літератури та культури », «Сучасна літературна мова» (мова «А»), «Усна та письмова комунікація» (мова «А» й «Б»).

Перелік  предметів:

«Заняття з лектором «А/1»

«Заняття з лектором «А/2»                                                            

«Заняття з лектором «А/3» 

«Заняття з лектором «А/4»                 

«Заняття з лектором «Б/1»  

«Заняття з лектором «Б/2»  

«Сучасна мова «А/1»

«Сучасна мова «А/2»

«Сучасна мова «А/3»

«Мовна комунікація «А/1»

«Мовна комунікація «А/2»

«Письмове мовлення «А/1»

«Письмове мовлення «А/2»

«Мовна комунікація «Б/1»

«Мовна комунікація «Б/2»

«Письмове мовлення «Б/1»

«Письмове мовлення «Б/2»

«Семінар з перекладу  «A» 

«Семінар з перекладу «Б»

«Вступ до центральноєвропейських студій»                                                      

«Основи мовної комунікації»  

«Основи літературної комунікації »                                                                                           

 «Лінгвокультурологія»

«Центральноєвропейські літератури та культури «1»                                                            

«Центральноєвропейські літератури та культури «2»               

«Центральноєвропейські літератури та культури «3»               

«Центральноєвропейські літератури та культури «4»                                                                                                   

«Історія Центральної Європи «1»                                                                  

«Історія Центральної Європи «2»  

 «Історія Центральної Європи «3»                                                                      

«Семінар до написання бакалаврської роботи»

«Заключна бакалаврська робота»

«Основи інтеркультурної комунікації»                                           

«Історія та культура німецькомовних земель «1»                                                                                                 

«Історія та культура німецькомовних земель «2»                                                                                                

«Геополітика Центральної Європи» 

«Політологія»

«Центральноєвропейський кінофільм»

«Регіонально-географічна характеристика Центральної Європи»

«Основи маркетингового менеджменту»

«Бакалаврська робота»

                                                                                                           

Обов’язково-вибіркові предмети:

«Вправи з мови «1»  

«Вправи з мови «2»  

«Вправи з мови «3»

«Вибрані теми зі славістики «1»

«Вибрані теми зі славістики «2»

 «Вибрані теми зі славістики «3»

«Основи комп'ютерних технологій  та обробки текстів»

«Словацько-слов’янські культурні взаємини»

«Польсько-словацька зіставна граматика»

«Центральноєвропейська ідентичність в галузі мистецтва»

«Інтерпретація та переклад»

«Туризм» 

«Аналіз текстів ЗМІ»

«Вибрані теми зі східнослов’янських літератур»

«Світова література»

«Творче письмо»

«Основи зв'язків з громадськістю»


Вибіркові предмети:

«Польська мова  «1», «2», «3», «4»

«Болгарська мова  «1», «2», «3», «4»

«Білоруська мова  «1», «2», «3», «4»