Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Krakov – mesto mnohých prekvapení

(Reflexia o študentskej exkurzii, Krakov 22. – 24. 10. 2013)

Krakov, bývalá kráľovská metropola Poľska, patrí k najkrajším historickým mestám v Európe. Má 750 000 obyvateľov ku ktorým je nutné pripočítať ďalších 100 000 študentov. Býval a stále je domovom známych umelcov, spisovateľov, hudobníkov. Krakov bol počas druhej svetovej vojny najmenej poškodený a približne 500 rokov bol hlavným mestom a sídlom poľských kráľov.

Mesto sme navštívili v rámci odbornej exkurzie, zúčastnili sme sa aj vedeckej konferencie s názvom „Symboly moci“, ktorá sa konala v historických priestoroch  Jagelovskej univerzity, ktorá je najstaršou a najprestížnejšou v Poľsku, fascinujúca bola aj exkurzia týchto unikátnych priestorov.

Počas pobytu v Krakove sme s docentom Petrom Kášom prešli historickou časťou mesta a rozprával nám o najvýznamnejších historických  pamiatkach.

Súčasťou starobylého námestia sú sukiennice (historická tržnica postavená v 14 storočí a po požiari v roku 1555 zrekonštruovaná v renesančnom slohu), kde sa príležitostne konajú jarmoky a sezónne trhy.

V minulosti sa tu obchodovalo so suknom, dnes tu nájdeme obchody s umeleckými predmetmi či turistickými suvenírmi.

Videli sme sochu Adama Mickiewicza, hlavného predstaviteľa poľského romantizmu, básnika, dramatika a publicistu.

Na wawelskom návrší sa nachádza palácový komplex zo stavebnými prvkami gotiky, renesancie, baroka a neoklasicizmu, ktorého súčasťou je kráľovský hrad a jeho komnaty, pokladnice a zbrojnice, Žigmundova veža so zvonom a katedrála.

Keďže sme celý palácový komplex z časových dôvodov neobzreli, určite sa tam chceme vrátiť. Z celej návštevy Krakova sme boli milo prekvapené, odniesli sme si odtiaľ hlboké estetické zážitky a odporúčame obhliadku tohto krásneho stredoeurópskeho mesta  všetkým histórie chtivým študentom.

Zuzana Sakáčová a Dominika Peterčáková, Stredoeurópske štúdiá, 1. ročník