Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Ľudia

  • doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD. - vedúca katedry
  • prof. PhDr. Peter Káša, CSc.
  • Mgr. Ivana Slivková (Džundová), PhD.
  • Mgr. Marek Mitka, PhD.
  • Dr. Bożena Kotuła – poľská lektorka
  • doc. Strashimir Tsanov, PhD. – bulharský lektor 

Hosťujúci vyučujúci v rámci grantového projektu Stredoeurópske štúdiá
(Program zameraný na V4 a V4 + Ukrajiny a Bieloruska): 

  • prof. Ryszard Tokarski
  • prof. Lájos Pálfalvi
  • Mgr. Róbert Pejša, PhD.