Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Medzinárodná spolupráca

Katedra má v rámci programu Erasmus+ podpísané bilaterálne dohody s niekoľkými univerzitami v Poľsku a Česku, na základe ktorých sa môžu študenti každoročne uchádzať o štipendiá na jednosemestrálne študijné pobyty. Cez program Erasmus+ môžu študenti získať štipendiá aj na odborné stáže v podnikoch a organizáciách členských štátov EU podľa vlastného záujmu.


PREHĽAD BILATERÁLNYCH DOHÔD

POĽSKÁ REPUBLIKA

Uniwersytet Warszawski (Warszawa)
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej

Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
Wydział Filologiczny
Instytut Językoznawstwa

Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Słowiańskiej

Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Katedra Ukrainoznawstwa

Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów)
Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Polskiej

Uniwersytet Śląski (Katowice)
Szkoła Języka i Kultury Polskiej

Uniwersytet Wrocławski (Wrocław)
Wydział Filologiczny
Instytut Filologii Słowiańskiej


ČESKÁ REPUBLIKA

Univerzita Karlova (Praha)
Filozofická fakulta
Katedra středoevropských studií

 

Bližšie informácie: http://www.unipo.sk/zahranicne-vztahy/erasmus

Koordinátorka pre Erasmus+: Mgr. Marta Vojteková, PhD. (marta.vojtekova@unipo.sk)