Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Pre študentov

V tejto časti si môžete vyhľadať aktuálne informácie súvisiace s každodenným vyučovacím procesom (rozvrh, konzultácie, sylaby, MAIS, témy záverečných prác ...), ale aj informácie o študijných pobytoch a možnostiach štúdia v zahraničí. V časti „na stiahnutie“  budú vyučujúci zverejňovať voľne prístupné materiály potrebné k seminárnym cvičeniam alebo ku skúškam. Ďalšie potrebné a dôležité informácie súvisiace všeobecne so štúdiom na filozofickej fakulte nájdete TU. Odporúčame Vám aj katedrový facebook