Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Rozvrh

Rozvrhy - pre študentov stredoeurópskych štúdií (1. a 2. ročník) pozri v MAIS 

Rozvrh hosťujúcich profesorov (prof. Tokarski, doc. Pálfalvi, dr. Pejša) financovaných cez University Grants V4 na FF PU v Prešove v programe Stredoeurópske štúdiá v letnom semestri školského roka 2013/2014 

Prof. Dr. Ryszard Tokarski

Predmet

Odbor/ročník

Rozsah

Vyučujúci

Dátum

Čas

Miestnosť

Lektorské cvičenia A/IV

SES 2

0/2

Tokarski

28.04.2014

12:25-14:00

234

Základy int. komunikácie

SES 1

2/1

Tokarski

28.04. 2014

14:10-16.40

234

Lektorské cvičenia A/II

SES I

0/4

Tokarski

29. 04. 2014

 

30.04. 2014

12:25-14:00

12:25-14:00

234

Súčasný poľský jazyk A/III

SES 2

1/1

Tokarski

30.04. 2014

10:40-11:25

234

 

Mgr. Róbert Pejša, PhD.

Stredoeurópske literatúry a kultúry II

SES 1

2/1

Pejša

19.03. 2014

14:10-16.40

234

Dejiny a a kultúra nemeckej jaz.oblasti I

SES 1

1/1

Pejša

19.03.2014

17.35-19.10

234

Slovensko-slovanské vzťahy

SES I

1/1

Pejša

20.03. 2014

8:00-9:40

234

Kapitoly zo slavistiky II

SES I

1/1

Pejša

20:03.2014

9:45-10:30

234

 

Doc. PhDr. Lajos Pálfalvi PhD.

Stredoeurópske lit. a kultúry IV

SES 2

2/1

Pálfalvi

1.04. 2014

08:00 –

10:30

234

Prekladateľský seminár A/I

SES 2

0/3

Pálfalvi

2.04. 2014

9:45-12:15

234

Lektorské cvičenia A/II

SES 1

2/1

Pálfalvi

2.04 2014

12:25-14:00

 

234

Stredoeurópsky film

SES 2

2/1

Pálfalvi

2.04 2014

17:35-19:55

234