Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Správa študentiek z exkurzie: Exkurzia do Bratislavy (alebo keď východ mieri na západ)


Čítajte viac
POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU prof. dr hab. Ryszarda Tokarského

Czy semantyka jest dyscypliną autonomiczną?
20. októbra 2014, o 13:30 v miestnosti č. 184, Prešov 

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, pobočka Prešov
Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Prednášajúci: prof. dr hab. Ryszard Tokarski (Univerzita Marie-Curie Skłodowskej v Lubline)
Prednáška sa uskutoční v rámci projektu Visegrad University Studies Grant, No. 61200006


POZVÁNKA NA KONFERENCIU

INTERPRETÁCIE SVETA V JAZYKU
17. – 18. 9. 2014, Prešov 

Univerzita Marie-Curie Skłodowskej v Lubline 
Inštitút poľskej filológie
Katedra lexikológie a pragmatiky

Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií
Katedra stredoeurópskych štúdií 

Program medzinárodnej vedeckej konferencie

Krakov našimi očami

Naše dobrodružstvo za spoznávaním jedného z najvýznamnejších (ak nie naj) miest v poľskej histórii sa začalo v prvú aprílovú nedeľu. Už od rána sme nevedeli obsedieť, no pochmúrne a chladné počasie s nami z akéhosi neznámeho dôvodu nezdieľalo naše nadšenie.

Po vyše trojhodinovej ceste nás Krakov privítal s oveľa príjemnejším počasím, s akým sa s nami Prešov lúčil. Vďaka priazni počasia sme sa tak mohli naplno venovať spoznávaniu tohto nádherného mesta. Hneď po príchode nám pán docent urobil orientačný rýchlokurz a večer sme si vyšli do kina  na poľský film Stacja Warszawa, ktorý ako sme neskôr zistili, nebol práve najlepšou voľbou.                                                                                                                

Nasledujúce ráno sme sa zúčastnili vedeckej konferencie, ktorá niesla názov  Tradycja i wyzwania, Metodologia badań slawistycznych XX i XXI wieku. Táto konferencia sa konala v historických priestoroch Jagellonskej univerzity. V prítomnosti toľkých profesorov sme sa  cítili trochu neisto, no napriek tomu sme so záujmom hltali každé ich slovo. Po skončení konferencie sme mali vlastný program, počas ktorého sme sa s mapou v ruke predierali v húfe zahraničných turistov krakovskými uličkami. Podvečer sme spolu s docentom Kášom navštívili múzeum pod sukiennicami. Tam nám bola vskutku miestami trochu nezvyčajným, no o to zaujímavejším spôsobom priblížená história Poľska. V chladných a tmavých priestoroch pod hlavným námestím sme sa plachtili minulosťou, zatiaľ čo turisti nad nami sa naháňali za prítomnosťou. Ešte v ten večer sme si aspoň na krátku chvíľu mohli obzrieť novú budovu Jagellonskej univerzity, kde študujú naši poľskí kolegovia.

No najsilnejším zážitkom bola jednoznačne utorková návšteva hradu Wawel. Prehliadka začala v priestoroch, ktoré po stáročia poľskí králi volali domovom a pokračovali sme v katedrále, v duchovnom centre krakovskej arcidiecézy. Práve tu sú pochované veľké osobnosti poľských dejín a to nielen dávnych ale aj tých novodobých. Králi, spisovatelia, politici. Najnovší hrob patrí nedávno zosnulému poľskému prezidentovi a jeho manželke, ktorí zahynuli pri leteckom nešťastí. Pri výstupe na Žigmundovu vežu sme sa síce riadne zadýchali, no odmenou nám bol úchvatný výhľad na Krakov. Ako správni turisti sme absolvovali rituál či legendu, ktorá hovorí, že ak sa jednou rukou dotknete srdca, druhou zvona a niečo si budete priať, splní sa vám to. No a čo sme si priali ??? ... Samozrejme, že úspešné ukončenie štúdia J.  Tretia a zároveň posledná etapa tejto prehliadky nás doviedla do múzea, ktoré je pomenované po hrdom synovi poľskej zeme – Jánovi Pavlovi II. Okrem historických predmetov pochádzajúcich z čias prvých poľských kráľov, toto múzeum z väčšej časti obsahovalo rôzne predmety spojené s prvým slovanským pápežom.

Úplne na záver sme sa ešte raz vrátili na miesto, kde naše krakovské dobrodružstvo začalo – do historickej budovy Jagellonskej univerzity, kde sme v rámci exkurzie mohli bližšie spoznať interiér tejto budovy, ktorá dnes slúži ako múzeum. 

Na záver sa chceme poďakovať docentovi Kášovi a všetkým, ktorí sa podieľali na  príprave tejto exkurzie. Veríme, že to nebolo posledný krát, čo naše nohy zavítali do tohto mesta. Takže Krakov – nie zbohom ale dovidenia! Vlastne: Do widzenia!

Lenka Kubeníková a Monika Sekeráková, Stredoeurópske štúdiá 1. ročník


NOVÝ PORTÁL O KRAJINÁCH V4

Milé študentky, milí šudenti, sympatizanti, pedagógovia či náhodní surferi! 
Dávame vám do pozornosti nasledujúci odkaz na zaujímavý portál o krajinách V4.


POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU

INŠTITÚT UKRAJINISTIKY A STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
FILOZOFICKEJ FAKULTY PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE

Osobliwości fleksyjne rzeczowników i czasowników (dr Karolina Lisczyk-Kubina)
23. apríla 2014 (streda), 10:40 – 12:15, miestnosť č. 234  

 Język młodzieży i opis świata (mgr Natalia Moćko)
23. apríla 2014 (streda), 12:25 – 14:00, miestnosť č. 234

Prednášajúci sú pedagógovia zo Sliezskej univerzity v Katoviciach (Poľská republika)
Prednáška sa uskutoční v rámci projektu Visegrad University Studies Grant, No. 61200006.


POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU prof. dr hab. Ryszarda Tokarského

INŠTITÚT UKRAJINISTIKY A STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
FILOZOFICKEJ FAKULTY PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE

Frazeologia i frazematyka współczesnej polszczyzny
28. apríla 2014 (pondelok), 10.40 – 12.15, miestnosť č. 234 

Językowy obraz świata – założenia badawcze,
cele opisu, obrazy świata w polszczyźnie

29. apríla 2014 (utorok), 12.25 – 14.00, miestnosť č. 234 

Prednášajúci: prof. dr hab. Ryszard Tokarski (Univerzita Marie-Curie Skłodowskej v Lubline)
Prednáška sa uskutoční v rámci projektu Visegrad University Studies Grant, No. 61200006.

Diskusný panel – Budúcnosť malých filológií v strednej Európe

Prvý zo série externých diskusných panelov Středoevropského diskusního kruhu prebehol na pôde Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Po menších úpravách v obsadení sa nakoniec zúčastnili diskusie doc. Rudolf Chmel, prof. Tibor Žilka, doc. Peter Káša a doc. Zuzana Vargová. 

Čítajte viac

POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU dr Wirginie Mirosławskej

INŠTITÚT UKRAJINISTIKY A STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
FILOZOFICKEJ FAKULTY PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE

WYRAŻANIE ROZKAZU I ZAKAZU, PROŚBY,
ŻYCZENIA W ASPEKCIE GRZECZNOŚCI JĘZYKOWEJ

14. apríla 2014, 12.25 – 14.55, miestnosť č. 234 

DLACZEGO POLSKA ORTOGRAFIA JEST TAKA TRUDNA? PODSTAWOWE
REGUŁY I ĆWICZENIA Z WYKORZYSTANIEM METODY KONFRONTATYWNEJ

15. apríla 2014, 12:25 – 14.00, miestnosť č. 234

Prednášajúca: dr Wirginie Mirosławskej, Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda, Veliko Tărnovo, Bulharsko


POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU prof. dr hab. Ryszarda Tokarského

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, pobočka Prešov 
Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity

KONOTACJA SEMANTYCZNA I OTWARTA DEFINICJA ZNACZENIOWA SŁOWA

28. apríla 2014 (pondelok) o 14:00 hod. v miestnosti č. 89

Prednášajúci: prof. dr hab. Ryszard Tokarski (Univerzita Marie-Curie Skłodowskej v Lubline)
Prednáška sa uskutoční v rámci projektu Visegrad University Studies Grant, No. 61200006.


POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU Mgr. Roberta Pejšu, PhD.

INŠTITÚT UKRAJINISTIKY A STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity Vás pozýva na cyklus prednášok 

OD REFORMNÍHO OBDOBÍ PO DUALIZMUS.
UHRY V LETECH 1830 – 1867
 
20. marca 2014, 9:45 – 11:15, m. č. 234

NA CESTĚ K ČESKOSLOVENSKÉMU STÁTU. KONCEPTY
SPOLEČNÉHO STÁTU V LETECH 1914 – 1918

20. marca 2014, 11:30 – 13:00, m. č. 234


Prednášajúci: Mgr. Robert Pejša, PhD. Karlova univerzita v Prahe, Katedra stredoeurópskych štúdií 
Prednáška sa uskutoční v rámci projektu Visegrad University Studies Grant, No. 61200006


POZVÁNKA NA ŠTUDENTSKÚ VEDECKÚ KONFERENCIU

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií

Študentská vedecká konferencia IUSS 

20. marec 2014, miestnosť: 508 (5. poschodie)
Otvorenie konferencie: o 8:30 hod.

Vedecký výbor:
Doc. PhDr. Peter Káša, CSc. (predseda), Mgr. Jarmila Kredátusová, PhD.
Mgr. Marta Vojteková, PhD. Mgr. Bożena Kotuła, PhD.


POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU dr. Alberta Nowackého

INŠTITÚT UKRAJINISTIKY A STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity Vás pozýva na prednášku 

LEKCJE DEMOKRACJI NA "EUROMAJDANIE"
prednášajúci dr Albert Nowacki,(Lublinská katolícka univerzita Jána Pavla II.)   

1. apríla 2014 o 15:55 hod., miestnosť č. 97 

 Prednáška sa uskutoční v rámci projektu Visegrad University Studies Grant, No. 61200006


POZVÁNKA NA PREDNÁŠKU doc. Lajosa Pálfalviho

INŠTITÚT UKRAJINISTIKY A STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity

 Vás pozýva na cyklus prednášok


ADAM MICKIEWICZ: DZIADY
1. apríla 2014,14:10 – 15:40, m. č. 234 

ROMÁNY WITOLDA GOMBROWICZA PO ROKU 1945
2. apríla 2014, 9:45 – 12:15, m. č. 234


Prednášajúci: doc. Lajos Pálfalvi
Katolícka univerzita P. Pázmana v Pilíšskej Čabe, Inštitút strednej Európy

Prednáška sa uskutoční v rámci projektu Visegrad University Studies Grant, No. 61200006


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY

Tradičný Deň otvorených dverí PU v Prešove sa konal 11. februára 2014. Záujemcovia o študijný program Stredoeurópske štúdiá zavítali aj k nám a nesklamali sa, našli nielen otvorené dvere, ale aj otvorených a usmiatych pedagógov. Tešíme sa na ďalšie stretnutia.


Dávame vám do pozornosti ponukový poster pražskej stredoeuropeistiky, najmä magisterský a doktorandský stupeň štúdia.


Súťaž Prekladateľská univerziáda (štatútprihláška)

Středoevropský diskusní kruh - Středoevropský vesmír (video)
http://www.youtube.com/embed/r9V1R8S3uAI?rel=0