Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Praha – mesto prívlastkov

(Reflexia o študentskej exkurzii, Praha 5. – 9. 11. 2013)  

Praha, mesto samých pozitívnych prívlastkov a turistov, medzi ktorých som patrila aj ja na skvelé tri dni, ktoré mi boli umožnené vďaka odboru Stredoeurópske štúdia a šikovným ľuďom, ktorí ešte úplne nezanevreli na nás nezodpovedných študentov. Tri dni konferencie, pri príležitosti výročia 90. rokov polonistiky v Prahe, boli plné pútavých, záživných prednášok profesorov z rôznych krajín, najmä z vyšehrádskej štvorky. Celodenné programy konferencie sa konali na viacerých miestach, čiže výber prednášok bol pestrý a zaujímavý. Okrem nových poznatkov, ktoré sme si odniesli z jubilea pražskej polonistiky, sme samozrejme vo voľnom čase prevandrovali väčšinu zákutí mesta, ktoré si trúfam nazvať mestom pre každého, veď na každom rohu, či ulici sa nachádzali galérie, pamiatky, kaviarne, v ktorých sa stretávali úžasné osobnosti českej alebo československej histórie, v ktorých sme strávili aj my nostalgické chvíle, bohužiaľ už len s ich dielami a spomienkami na nich. Ohurovali nás tiež z každej strany architektonické skvosty, ktorými sa Praha pýši.

Tento síce krátky, ale o to viac obohacujúci pobyt so skvelými ľuďmi mi dal množstvo cenných informácií a nezabudnuteľných zážitkov.

Zuzana Compelová, Stredoeurópske štúdia, 2. ročník