Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

V Prahe vďaka grantu V4

Ako študentka stredoeurópskych štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove som sa zúčastnila odbornej konferencie a exkurzie v Prahe, organizovanej cez projekt V4, s ktorou univerzita spolupracuje. Na konferencii, ktorá sa konala pri príležitosti 90.výročia vzniku polonistiky na Karlovej univerzite v Prahe boli študenti a vysokoškolskí učitelia z českých, poľských a slovenských vysokých škôl, ktorí prednášali veľmi zaujímavé referáty o témach týkajúcich sa strednej Európy, ktorá je vlastne náplňou stredoeurópskych štúdií. Referáty sa dotýkali príbuznosti a odlišnosti troch slovanských jazykov. Vďaka medzinárodnej účasti, to bolo o to zaujímavejšie, že som mala možnosť vypočuť si prezentácie v príbuzných jazykoch, z čoho bol jeden materinský a dva susedné jazyky – poľština, čeština. 

Okrem vypočutia si odborných prednášok, som mohla obdivovať českú metropolu - historickú Prahu. Vďaka tomuto som mala príležitosť vidieť na vlastné oči kultúrno-historické pamiatky, s ktorými som sa stretla aj počas štúdia v študijných materiálov. Som veľmi potešená a vďačná, že naša univerzita ponúka aj takéto príležitosti zažiť/vidieť zo sveta viac prostredníctvom takýchto pobytov v zahraničí. Štúdium je vďaka takýmto podobným príležitostiam ozvláštnené a obohacujúcejšie. 

Dominika Gladyšová, Stredoeurópske štúdiá, 2. ročník.