Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Prednášky o strednej Európe, poľskom jazyku a kultúre

Študenti a členovia katedry privítali 11. – 14. novembra 2013 vzácneho hosťa z Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Vedúci seminára západoslovanských filológií a polonista Mgr. Roman Madecki, PhD. absolvoval cyklus zaujímavých prednášok a seminárov:

  • Střední Evropa - jazykové, historické a kulturní vymezení areálu ( 2 hodiny, 1.ročník ) 
  • Zdroje nových frazeologismů v polštině a češtině: média, reklama,politika, jazykové hry (2 hodiny, 5.ročník )
  • Tvoření ženských pojmenování v polštině a češtině: aspekty systémové a pragmatické (2 hodiny 2. ročník)
  • Žánry řeči v tvorbě Wisławy Szymborské (2 hodiny, 2. ročník)

Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.