Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Prednášky hosťujúcich profesorov

Milí študenti, vážení kolegovia,

pozývame Vás na cyklus prednášok hosťujúcich profesorov, ktorý sa realizuje vďaka finančnej podpore Visegrad Fund (VUSG No. 61200006).

Prednášky sa budú konať v m. č. 234 (1. poschodie, pri Katedre geografie FHPV).

Jazyk prednášok: poľština a čeština


PROGRAM PREDNÁŠOK

STREDA (2.10.2013)

8:00 –  8:45  Doc. Lajos Pálfalvi (PPKE Piliscsaba, Maďarsko): W. Gombrowicz  a B. Schulz

8:55 – 11:25 Prof. Ryszard Tokarski (UMCS Lublin, Poľsko): Wybrane zagadnienia z semantyki  języka polskiego

11:30 – 13:10 Doc. Lajos Pálfalvi: Pohľady do súčasnej poľskej kultúry

13:15 – 14:55 Dr. Robert Pejša (KU Praha): Dejiny strednej Európy v medzivojnovom období

15:00 – 16:40 Dr. Robert Pejša: Maďarsko-česko-slovenské vzťahy v histórii

16:45 – 18:20 Dr. Robert Pejša: České myslenie o strednej Európe (Stredoeurópske štúdiá na Karlovej univerzite v Prahe)

 

ŠTVRTOK (3.10.2013)

8:55 – 11:25 Prof. Ryszard Tokarski: Językowy obraz świata

11:30 – 14:00 Doc. Lajos Pálfalvi: Osobnosti povojnovej poľskej kultúry a literatúry

 

PIATOK (4.10.2013)

Vystúpenia hostí na medzinárodnom vedeckom seminári Slavistika – areálová slavistika – stredoeurópske štúdiá, ktorý sa bude konať v zasadačke dekanátu FF PU v Prešove od 9:00 – 17:30. Bližšie informácie: www.ses.unipo.sk (sekcia „aktuality“).