Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Z Rzeszowa do Prešova cesta blízka...

Znie to ako začiatok ľudovej piesne z poľsko-slovenského pohraničia, ale tú sme si zaspievali až po ukončení zaujímavého programu hostí z Rzeszowskej univerzity, ktorí vystúpili v rámci festivalu v časti Akadémia literatúry. Najprv, v pondelok večer v kaviarni Christiania sa konal literárno-umelecký večer, ktorí otvorili dva vstupy do umeleckých časopisov. Poľsko-rzeszowské šťastné trináste číslo slovenského časopisu Enter predstavil jeho šéfredaktor Richard Kitta. O poľskom časopise Fraza a o trendoch v súčasnej poľskej literatúre hovorili a diskutovali slovenskí prekladatelia Ján Gavura Marek Mitka, šéfredaktorka časopisu Fraza Magdalena Rabizo-Birek a literárny kritik a básnik Janusz Pasterski z Rzeszowskej univerzity. Predstavila sa aj poetka Krystyna Lenkowska a jej básne zazneli v poľštine, v zhudobnenej verzii, ale aj slovenských prekladoch. V utorok diskutovali poľskí hostia v Univerzitnej knižnici PU Prešov, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o trendoch v najmladšej poľskej literatúre, ale aj o svetoznámych klasikoch (Cz. Milosz, Z. Herbert, T. Rózewicz), ktorí sú známi aj vďaka slovenským prekladom. Presvedčili sme sa, že z Rzeszowa do Prešova nielen cesta blízka, ale sme si blízki aj v umení a literatúre. Podujatie pre festival pripravila Katedra stredoeurópskych štúdií FF PU Prešov v spolupráci s nadáciou Visegrad Fund.