Študijný program realizovaný na Filozofickej fakulte
Prešovskej univerzity v Prešove

STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ

Exkurzia do Bratislavy (alebo keď východ mieri na západ)

V dňoch 17. až 19. 5. 2015 sme sa my – Monika Sekeráková, Lenka Kubeníková, Veronika Bogdaňová, Oľga Zhurylo – spolu s docentkou Vojtekovou zúčastnili exkurzie po našom hlavnom meste, ako aj školenia na Korpusovom oddelení Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Všetky sme študentkami programu Stredoeurópske štúdiá (1. – 2. ročník) a exkurzie sme sa mohli zúčastniť vďaka financovaniu z projektu Visegrad University Studies Grant.

Po dosť namáhavej ceste sme sa ubytovali v študentskom domove Mladosť a ešte v ten večer sme sa podujali na krátku prechádzku po okolí, ktorá nás utvrdila v tom, že Bratislava je nielen mestom turistov, ale aj študentov z rôznych kútov Slovenska i z rôznych krajín. Na druhý deň bolo naším cieľom oboznámiť sa s historickými, kultúrnymi a spoločenskými reáliami hlavného mesta, najmä prezrieť si historické centrum, lebo väčšinu miest sme doteraz poznali len vďaka televízii či fotografiám. Neobišli sme Bratislavský hrad, Slovenskú filharmóniu, Univerzitu Komenského, Primaciálny palác, Historickú budovu SND, Františkánsky kostol, Parlament, Michalskú bránu, Hlavné námestie či Hviezdoslavovo námestie. Absolvovali sme prehliadku interiéru Dómu sv. Martina a v Primaciálnom paláci sme si prezreli expozíciu pod názvom Korunovačná Bratislava v kontexte vojny o španielske dedičstvo, počas ktorej sme si osviežili svoje poznatky z hodín dejepisu. Keďže sa počasie v priebehu dňa umúdrilo, dopriali sme si tiež príjemnú prechádzku popri Dunaji. V kútiku duše sme dúfali, že sa nám podarí odfotiť sa s nejakou známou osobnosťou, no toto želanie sa nám bohužiaľ nesplnilo. V posledný deň sme sa zúčastnili školenia na Korpusovom oddelení JÚĽŠ SAV s cieľom oboznámiť sa so Slovenským národným korpusom, naučiť sa s ním aktívne pracovať a využívať ho na študijné účely. Veríme, že nám informácie a vedomosti získané na tomto školení pomôžu v našom ďalšom štúdiu. Pred cestou domov sme ešte stihli vybehnúť na Bratislavský hrad a prezrieť si všetky expozície v Historickom múzeu. Priznám sa, že som netušila, aké množstvo historických skvostov sa skrýva za hradbami hradu. Bratislava opäť raz potvrdila, že je v rámci stredoeurópskeho regiónu významným mesto a svojim návštevníkom má stále čo ponúknuť.

Táto exkurzia nás obohatila o nové vedomosti a skúsenosti a teda splnila svoj účel a v mene študentiek sa chcem srdečne poďakovať docentke Marte Vojtekovej za jej trpezlivosť a sprevádzanie počas týchto troch dní. 

Monika Sekeráková – študentka 2. ročníka programu Stredoeurópske štúdiá